Contacte

Ompli el formulari següent i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible:

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

MIRA IMAGEN, SL compleix totes les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un ús i un tractament correctes de les dades personals de l'usuari. Per a això, juntament amb cada formulari de recopilació de dades de caràcter personal, per als serveis que l'usuari pugui sol·licitar a MIRA IMAGEN, SL s'informarà a l'usuari de l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, i rebrà informació sobre la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si escau. Així mateix, MIRA IMAGEN, SL informa que compleix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i li sol·licitarà el seu consentiment per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

Mira Imagen S.L - Salvador Espriu, 1 Polígon Industrial Sud 08754 El Papiol